Ezúton tájékoztatjuk tisztelt partnereinket, hogy a VÍZKER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, 2016. április 27.-ei, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (továbbiakban GDPR), valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó hazai jogszabályok betartása érdekében a személyes adatkezelést az alábbiaknak megfelelően végzi.

Gazdasági tevékenységével összefüggésben partnereiről (azok kapcsolattartóiról) csak a gazdasági tevékenységgel összefüggő hivatalos nevet, beosztást, elérhetőséget, telefonszámot, telephelyet tartja nyilván. Korábbi szerződéses kapcsolataiból eredő fentieknek megfelelő partner adatokat kezel, megőriz. Az ezzel összefüggő adatmódosításokat, adattörléseket, illetve a nyilvántartott adatokra vonatkozó megkereséseket csak, vagy papír alapon hivatalos aláírással ellátott, illetve a vizker@vizker.com e-mail címre küldött elektronikus aláírással ellátott megkeresésben fogad és teljesít.